نصب همراه صندوق fundMobileApp

اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان در تاریخ 1398/07/16 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر 71 ماده می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در انواع صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان و مشارکت در تاسیس آن ها است. صندوق می تواند بخشی از منابع مازاد خود را به سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. موضوع فعالیت فرعی این صندوق، مشارکت در پذیره نویسی یا تعهد خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری می باشد.در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل